Geçmiş Etkinlikler

 1. İKİ VAKANIN PSİKOPOLİTİK BAĞLAMDA TARTIŞILMASI / Jane LEWIS / Nisan 2018
 2. ÖNLEYİCİ PSİKANALİTİK TEDAVİ? PATOLOJİK UYUM SİSTEMLERİNİN KLİNİK BİR DEĞERLENDİRMESİ / Jackie GOTTHOLD, Dori SORTER / 2018
 3. PSİKANALİZ VE AİLE / İskender SAVAŞIR/ 2017
 4. HOLİSTİK VE BİNOKÜLER PERSPEKTİFLER / Chris IOANNIDIS / March 2016
 5. PSİKANALİTİK KENDİLİK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ / Zeynep Atbaşoğlu, Neslihan RUGANCI, Serpil VARGEL / Haziran 2015-2016
 6. PSİKANALİTİK RÜYA ÇALIŞMASI / Zeynep ATBAŞOĞLU, İskender SAVAŞIR / Kasım 2015
 7. LEZBİYEN GEY BİSEKSÜEL TRANS QUEER (LGBTQ) KONULARI- KENDİLİK PSİKOLOJİSİNDEN İLİŞKİSEL BİR BAKIŞ / Robert BENEDETTİ  / Haziran 2015
 8. İLİŞKİSELLİK: Öznelliklerarası, Bağlanma ve Çift Olma / Neslihan RUGANCI, Hüner AYDIN / Nisan 2014
 9. BİR DÜŞÜNCE AKIMI, TERAPİ PRATİĞİ VE ÖRGÜTLENME TARZI OLARAK
  TÜRKİYE’DE PSİKANALİZ / Zeynep ATBAŞOĞLU, İskender SAVAŞIR, Orhan ÖZTÜRK / Şubat 2014
 10. KOHUT’UN İKİZLİK KAVRAMINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR / Amanda KOTLER / Haziran 2013
 11. ÖZNELLİKLERARASI YAKLAŞIMDA TRAVMA VE ONARIMI / Jane R. LEWIS / Mart 2013