Home
Events
Devam Etmekte Olan 10 Yıllık Bir Psikanalitik Yolculuk

Contact Details

  • Devam Etmekte Olan 10 Yıllık Bir Psikanalitik Yolculuk
  • Composmentis
  • Ankara

Devam Etmekte Olan 10 Yıllık Bir Psikanalitik Yolculuk

“Özneliklerarası Yaklaşımda Travma ve Onarımı” eğitiminden, 24.03.2013

Jane R. Lewis tarafından gerçekleştirilecek olan “Devam Etmekte Olan 10 Yıllık Bir Psikanalitik Yolculuk” başlıklı olgu sunumu üç bölümden oluşacaktır.

Bölüm 1: Antonio ve Terapist İlk Yıllarını Sessizlik İçinde Geçirirler

Bölüm 2: Antonio’nun Annesinin Dili Odaya Giriş Yapar

Bölüm 3: Kabusvari Sosyopolitik Alan- Terapist ve Antonio’nun Empatik Bağlanmışlıkları ve Karşılıklı Dönüşümleri

Sunum 1 Nisan 2018 günü, sabah 10.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek oturumlardan oluşacaktır. Katılım APPD ve APPD eğitim grupları üyelerine açıktır.

Katılım ücreti, APPD üyeleri için 100 TL, üye olmayan uzmanlar için ise 120 TL’dir.


Jane R. Lewis, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yürüten bir analisttir. Amerikan Psikanaliz Ensititüsü’nün (AIP) ve aynı zamanda Kendilik Psikolojisinde Eğitim ve Araştırma Kurumu’nun (TRISP) kıdemli öğretim üyesidir. Jane, New York bölgesindeki ikinci en eski topluluk olan ve Karen Horney kliniğinde haftalık Travma Süpervizyon Grubunu yürüten ‘Association for the Advancement of Psychoanalysis’in başkanıdır. IAPSP’nin yıllık konferanslarında sunmuş olduğu pek çok çalışması bulunmaktadır. New York’ta Tıp Akademisinin ‘Bystanders No More Conference: Psychotherapeutic Dialogues for the Politically Silenced’ konferansının eş kurul başkanlığını yürütmüştür. Uluslararası Psikanalitik Kendilik Psikolojisi Dergisi’nde (IJPSP) yayınlanmış olan pek çok çalışmanın yazarlığını ve eş-yazarlığını yapmıştır. Travma alanında yoğunlaşan klinik çalışmalarını New York’ta sürdürmektedir.

“Özneliklerarası Yaklaşımda Travma ve Onarımı” eğitiminden, 24.03.2013