Category: Türkçe Özet Yazılar

Kucaklayan Çevre ve Psikanalizin Terapötik Etkisi (1976)

Makale Yazarı: Arnold H. Modell / Çeviren: Ceren Göker Marienbad’da 1936’da yapılan kongrede, Glover (1937) “Terapötik sonuçlarımızın kuramının, ego gelişiminin ve etiyolojik formülümüzün karmaşıklığıyla tutarlı olması şarttır” demiştir. Bu makalenin de amacı Glover’in bu...

İlişkisel Süreç Olarak Yorum (2009)

Makale yazarı: Shelley R. Doctors / Çeviren: Şaziye Kazezoğlu Çevik Özet: Yorumun ilişkisel bir süreç olduğunu söylemek demek; elde edilen her faydalı anlamın, birinin diğerinde keşfettiği nesnel bir gerçeklikten ziyade, etkileşimden doğan ortak keşif...

Yorumun Oluşumu (1979)

Makalenin Yazarı: Jacob A. Arlow / Çeviren: Deniz Yılmaz Özet: Hastanın ürünlerine analistin tepkisinin önemine dair fikirler çok farklıdır. Bu tepki analistin hastasının ürünlerini anladığı yollardan biridir. Bu makalede içgörünün oluşma sürecine dair bir...