Category: Anasayfa

IAPSP Gun Violence Statement 

The International Association for Psychoanalytic Self Psychology, a global association of psychotherapists and psychoanalysts, extends our most heart-felt condolences to those affected by recent mass shootings in Highland Park, Illinois and Copenhagen, Denmark, as...

APPDG Üyelerinden Bazıları (2000)

APPG üyeleri. Soldan Sağa Ayakta : Leyla, Melek Erten, Serin Öget, Allen Siegel, Neslihan Rugancı, Zeynep Atbaşoğlu, Berna Pehlivantürk. Soldan Sağa Oturanlar:Yavuz Erten, Füsun Cuhardaroğlu Çetin.

Çağdaş Kendilik Psikolojisinin Esasları

Psikanalitik Kendilik Psikolojisi’nin önde gelen kuramcı ve uygulayıcılarından olan Alan Kindler, Joe Lichtenberg, Frank Lachmann, Jim Fosshage ve Shelley Doctors çağdaş Kendilik Psikolojisinin esaslarını aşağıda yer alan listede özetlemişlerdir. Kendilik Psikolojisi hastanın öznel deneyimine...

Psikanalitik Kendilik Psikolojisi Kuramı

Kendilik Psikolojisi, 70’lerin başında Heinz Kohut’un ünlü incelemesi “The Analysis of the Self (1971)”i yayınlamasıyla takdim edilmiştir ve Freud’un 20. yüzyılın başlarında psikanalizi bilim dünyasına tanıtmasından sonra filizlenmeye başlamış en önemli analitik kuram olmuştur....