Author: ruganci

Kucaklayan Çevre ve Psikanalizin Terapötik Etkisi (1976)

Makale Yazarı: Arnold H. Modell / Çeviren: Ceren Göker Marienbad’da 1936’da yapılan kongrede, Glover (1937) “Terapötik sonuçlarımızın kuramının, ego gelişiminin ve etiyolojik formülümüzün karmaşıklığıyla tutarlı olması şarttır” demiştir. Bu makalenin de amacı Glover’in bu...

İlişkisel Süreç Olarak Yorum (2009)

Makale yazarı: Shelley R. Doctors / Çeviren: Şaziye Kazezoğlu Çevik Özet: Yorumun ilişkisel bir süreç olduğunu söylemek demek; elde edilen her faydalı anlamın, birinin diğerinde keşfettiği nesnel bir gerçeklikten ziyade, etkileşimden doğan ortak keşif...

Yorumun Oluşumu (1979)

Makalenin Yazarı: Jacob A. Arlow / Çeviren: Deniz Yılmaz Özet: Hastanın ürünlerine analistin tepkisinin önemine dair fikirler çok farklıdır. Bu tepki analistin hastasının ürünlerini anladığı yollardan biridir. Bu makalede içgörünün oluşma sürecine dair bir...

APPD

APPG üyeleri. Soldan Sağa Ayakta : Leyla, Melek Erten, Serin Öget, Allen Siegel, Neslihan Rugancı, Zeynep Atbaşoğlu, Berna Pehlivantürk. Soldan Sağa Oturanlar:Yavuz Erten, Füsun Cuhardaroğlu Çetin.

Psikanalitik Kendilik Psikolojisi Kuramı

Kendilik Psikolojisi, 70’lerin başında Heinz Kohut’un ünlü incelemesi “The Analysis of the Self (1971)”i yayınlamasıyla takdim edilmiştir ve Freud’un 20. yüzyılın başlarında psikanalizi bilim dünyasına tanıtmasından sonra filizlenmeye başlamış en önemli analitik kuram olmuştur....

Çağdaş Kendilik Psikolojisinin Esasları

Psikanalitik Kendilik Psikolojisi’nin önde gelen kuramcı ve uygulayıcılarından olan Alan Kindler, Joe Lichtenberg, Frank Lachmann, Jim Fosshage ve Shelley Doctors çağdaş Kendilik Psikolojisinin esaslarını aşağıda yer alan listede özetlemişlerdir. Kendilik Psikolojisi hastanın öznel deneyimine...