APPG Kuruluş Amaç ve Hedefleri

Neden Kendilik Psikolojisi ?

Kendilik Psikolojisi öğretisi Chicago’lu bir psikiyatrist ve psikanalist olan Heinz Kohut tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde, Klasik Freudcu Ekol, Ego Psikolojisi ve Nesne İlişkileri ekollerinin ardından dördüncü ve en yenilikçi Psikanaliz ekolü olarak kabul edilmektedir.

Kendilik Psikolojisi her psikanalitik ekol gibi bir kişilik kuramına sahiptir. Bu kişilik kuramı, gelişim, yapı ve güdülenme olarak üç alt kurama dayanmaktadır. Bu üç alt kuram diğer psikanalitik ekollerde olduğu gibi detaylandırılmış metapsikolojiler üzerine kurulu olsa da, diğer ekollerden farklı ve üstün olarak yenidoğan gözlemleri somut veriler olarak kuramlara güvenilirlik ve geçerlilik kazandırmaktadır. Bu hali ile Kendilik Psikolojisi, diğer psikanalitik ekollerin sıkça eleştirildiği aşırı soyutluk, test edilemezlik ve olumsuzlanamazlık olgularından uzaktır.

Kendilik Psikolojisi ekolünün kuvvetli kuramsal yapısının yanında, deneyimi otuz seneyi aşan ve dünyanın dört bir yanında onbinlerce uygulamacının elde ettikleri sonuçlarla zenginleşen klinik yönü de bulunmaktadır. Kendilik Psikolojisi, klinik uygulamalarında eşduyum odaklı ve deneyim-yakın çalıştığı için, hastaların ve eğitim analizanlarının tercih ettikleri ekol olmaya başlamıştır.

Kendilik Psikolojisi dünyanın pekçok ülkesinde örgütlenmiştir. IPA (International Psychological Association) içinde örgütlendiği gibi, IPA dışında otonom olarak çalışan enstitülerde de öğretilmekte ve uygulanmaktadır. Bu örgütlenmenin en önemli sonuçlarından biri de yayıncılık ve bilimsel çalışmalarda kendini gösterir. Her yıl çok sayıda kongre, sempozyum ve diğer bilimsel toplantı bu ekolün değişik alanlarını tema olarak çalışmaktadırlar. Azımsanamayacak sayıda süreli yayın ve özgün eser Kendilik Psikolojisi içeriklidir.

Klasik Psikanaliz ekollerinin dar endikasyon hedeflerinin aksine, Kendilik Psikolojisi çocuk, erin, ergen, yataklı hasta, kronik hasta, ağır kişilik bozuklukları, psikotikler gibi, zor tedavi şartları içeren hasta gruplarına yönelik esneme ve teknik çeşitlilikler sunmaktadır. Bu hali ile, klasik psikanaliz ekollerine göre, “çözümleme”den ziyade “tedavi”yi ön plana almış görünmektedir. Bu açıdan, Kohut’un öldükten sonra yayınlanan kitabının ismi ilginçtir: “Analiz Nasıl Tedavi Eder ?” (How Does Analysis Cure ?”). Bu özelliği, Klasik Psikanaliz çevrelerince bazen eleştiri konusu olmakta, Kendilik Psikolojisi, “psikanaliz”den ziyade “psikanalitik psikoterapi” gibi görülmektedir.

Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Grubu Nedir?

Kendilik Psikolojisi Ekolü ülkemizde de psikiyatri uzmanlarının ilgisini çekmekte ancak yeterince tanınmamaktadır. Yukarıda sözü edildiği hali ile, zor hastaların veya klasik yaklaşıma yanıt vermeyen yaş gruplarının tedavisinde önemli yeri olan bu öğretinin, ülkemiz Psikiyatri çevrelerince daha iyi tanınması ve uygulama olanaklarının doğması tüm mesleki camia için bir kazanç olacaktır. Ayrıca, ülkemiz Psikiyatri Camiasının, uluslararası çağdaş psikanalitik gelişmeleri takip etmesi açısından önemli adımlar atacaktır.

1998 yılından bu yana gönüllü bir grup olarak çalışan, Kendilik Psikolojisi ekolüne bağlı sayısı elliyi aşan psikiyatrist, psikolog ve diğer ruh sağlığı çalışanları dört seneyi aşan bilgi birikimlerini artırarak bunu meslektaşları ile paylaşmak istemekte ve hastalarına yardımcı olmayı planlamaktadırlar. İlk olarak 1998 yılında Amerikalı psikiyatrist ve psikanalist Allen Siegel ile bağlantı kuran grup üyeleri bu zamandan sonra telekonferanslar, değişik kuramcılarla çalışma grupları, internet bağlantılı süpervizyonlarla eğitimlerine devam etmişlerdir. Çalışma gruplarını oluşturabilmek amacıyla Şikago Psikanaliz Enstitüsü ve çeşitli üniversilerde öğretim üyesi olarak çalışan uluslararası psikiyatri camiasında yakından tanınan seçkin psikiyatrist ve psikanalistlerle çalışma olanağı bulmuşlardır. Ancak Türkiye’deki ekonomik sorunlar bu eğitim programının işleyişini sekteye uğramıştır. Çalışmalarımıza devam edebilmek amacıyla kaynak arayışına giren grup üyeleri ilaç firmalarının da desteği ile son birkaç toplantısını gerçekleştirme olanağı bulmuştur. Bu aktivitelerin devamı planlanmakta ve bu konuda sponsor arayışları halen devam etmektedir.

Saygılarımızla,