Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Grubu Kuruluş Amacı

Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Grubu Kuruluş Amacı

            1998 yılında Istanbul ve Ankara’lı bir grup psikiyatrist ve psikolog dört psikanalitik ekolden biri olan Kendilik Psikolojisi’ni derinlemesine araştırmak ve öğrenmek için bir grup kurdular. Bu gruba Kendilik Psikolojisi Topluluğu adını verdiler. Bu grup Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan tanınmış psikiyatrist ve psikanalist Dr. Allen Siegel ile temasa geçti. Dr. Allen Siegel grubun eğitim sürecinin tüm sorumluluğunu üstlendi ve böylece enformel bir formasyon etkinliği başladı.

Topluluk 2001 yılında Kendilik Psikolojisi dışındaki psikanalitik terapi ekollerine de kendini açarak, Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Grubu adını aldı ve dernekleşme sürecini başlattı.

Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Grubu’nun etkinlik amaçları şunlardır:

  • Ülkemizdeki ruh sağlığı çalışanlarına, başta Kendilik Psikolojisi olmak üzere, tüm psikanalitik terapi oluşumlarını tanıtmak;
  • Bu ekollerin kuramsal yapıları ile ilgili seminer ve sempozyumlar düzenlemek;
  • Bu ekollerin teknik ve pratik özellikleri ile ilgili süpervizyon grupları ve workshop’lar düzenlemek;
  • Grubun üyelerinin uluslararası geçerliliği olan psikanalitik yeterlilik ve ehliyet kazanmalarını sağlamak;
  • Konu ile ilgili yayın yapmak;
  • Tüm mesleki alanda geçerli olacak şekilde uluslararası organizasyonlar, etkinlikleri ve onlara üyelik hakkında iletişim sağlamak.

Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Grubu bugüne kadar yukarıdaki amaçlara uygun etkinlikleri uluslararası bağlantıları sayesinde zengin olarak gerçekleştirmiştir ve sayısı elliyi aşan ruh sağlığı çalışanını değişik kuramsal ve teknik eğitimlerden geçirmiştir.