2018

  • 41st ANNUAL IAPSP CONFERENCE in VIENNA / October 2018
  • PSİKANALİTİK KENDİLİK PSİKOLOJİSİ / Neslihan RUGANCI / May 2018
  • İKİ VAKANIN PSİKOPOLİTİK BAĞLAMDA TARTIŞILMASI / Jane LEWIS (CV) / Nisan 2018
  • ÖNLEYİCİ PSİKANALİTİK TEDAVİ? PATOLOJİK UYUM SİSTEMLERİNİN KLİNİK BİR DEĞERLENDİRMESİ / Jackie GOTTHOLD, Dori SORTER / 2018