2018

  • SELF PSYCHOLOGY / Neslihan RUGANCI / May 2018
  • İKİ VAKANIN PSİKOPOLİTİK BAĞLAMDA TARTIŞILMASI / Jane LEWIS (CV) / Nisan 2018
  • ÖNLEYİCİ PSİKANALİTİK TEDAVİ? PATOLOJİK UYUM SİSTEMLERİNİN KLİNİK BİR DEĞERLENDİRMESİ / Jackie GOTTHOLD, Dori SORTER / 2018